Περιγραφή

Καλόγερος μεταλλικός χρώμιο, με μαρμάρινη βάση