Περιγραφή

Καλόγερος μεταλλικός με μαρμάρινη βάση, μαύρος