Περιγραφή

Καλόγερος μεταλλικός, με μαρμάρινη βάση και χρώμιο σκελετό