Περιγραφή

Καλόγερος ρούχων με μέταλλο και ξύλο και περιστρεφόμενα κρεμαστάρια