Περιγραφή

Πολυθρονα λευκή σκηνοθέτη με γκρι ανοιχτό